Συμμετοχική Βιβλιοθήκη

Η Συμμετοχική Βιβλιοθηκη του Γυμνασίου Ερέτριας ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2014. 

Κάθε μαθητής/τρια για να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει να φέρει 1 τουλάχιστον δικό του βιβλίο στη Βιβλιοθήκη, από τα αγαπημένα του.

Το βιβλίο θα το πάρει πίσω το Μάιο, με το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 

Οι καθηγητές

Χρίστος Μαβόγλου

Βασιλική Ντόκου

 

biblio-1

biblio-2

 

biblio-3

 

biblio-4