To Όραμα του Γυμνασίου Ερέτριας για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων δεν μπορεί παρά να συνδέεται τόσο με το γενικότερο Όραμα του σχολείου μας, όσο και με τους στόχους αυτής της πιλοτικής δράσης – στόχους που σίγουρα περιλαμβάνει στο όραμά του ένα σχολείο του 21ου αιώνα, ένα σχολείο που αφουγκράζεται την κοινωνική πραγματικότητα και την αληθινή ζωή και ξεφεύγει από το ασφυκτικό πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής λειτουργίας που εξαντλείται στην τυπική εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

Το όραμά μας προσβλέπει σε: ένα σχολείο που θα λειτουργεί ως ένα διαρκές και ζωντανό εργαστήριο όπου διδάσκεται, επιδιώκεται και βιώνεται πρώτα από όλα η ατομική και κοινωνική ευθύνη, η δημοκρατικότητα, η συνεργατικότητα, ο σεβασμός της ζωής και της διαφορετικότητας, η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα, η ανάπτυξη της συνολικής προσωπικότητας των μαθητών. Ένα σχολείο, όπου η όποια γνώση γίνεται μαθησιακή εμπειρία και όλοι οι μαθητές θα μπορούν να ανακαλύψουν μέσα από αυτή τον εαυτό και τα ενδιαφέροντά τους, να βρουν κίνητρα ανάπτυξης αλλά και ψυχαγωγίας (αγωγή της ψυχής). Ένα σχολείο, όπου ένα ζεστό κλίμα αποδοχής και σεβασμού θα ενισχύει την ερευνητική διάθεση των μαθητών, την κριτική σκέψη και την ενεργητική και βιωματική μάθηση μαζί με την ψυχική ενδυνάμωσή τους και τη διάθεση να επιλύουν αποτελεσματικά προβλήματα και συγκρούσεις. Ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία που μπορεί να συνδεθεί ισότιμα μαζί της, να αλληλεπιδράσει, να συμμετέχει ενεργά, να προσφέρει και να παράγει το ίδιο δημιουργικές ιδέες, πρωτοβουλίες και ενεργά παραδείγματα και κοινωνικά πρότυπα.

Το όραμά μας για ένα τέτοιο σχολείο συναντά την πιλοτική δράση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με πολύ ενδιαφέρον και μια ουσιαστική διάθεση να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπόσχεται να δώσει στη σχολική πραγματικότητα (όπως, ανάπτυξη ατομικών στάσεων και κοινωνικών συμπεριφορών που βασίζονται σε αξίες και δεξιότητες ζωής).

Το σχολείο μας έχει στα πλεονεκτήματά του, όπως πολλά από τα σχολεία που συμμετέχουν στη δράση, πολύχρονη εμπειρία σε Προγράμματα και δράσεις: τρία διαδοχικά διετή ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+, πολλά πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, αλλά και δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης. Όλα στόχευαν στις ποικίλες όψεις της Αειφορίας, στην αξιοποίηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μας, της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας, της αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης και επιδιώκονταν πάντα με εξωστρέφεια μέσα από συνεργασίες με τη δημοτική αρχή, τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης καιπολλούς φορείς, εκπαιδευτικούς και μη.

Όμως, παράλληλα, το σχολείο μας ως ένα δημόσιο σχολείο της περιφέρειας, αντιμετωπίζει πολύ συχνά προβλήματα μη έγκαιρης στελέχωσης, όπως επίσης το δεδομένο, ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών να μοιράζεται σε περισσότερα σχολεία, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία μεταξύ μας πιο δυσχερή, αλλά εμποδίζει και τους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν το όραμα και τις ανάγκες ενός σχολείου στο οποίο πιθανά να μην μπορέσουν να υπηρετήσουν ξανά την επόμενη χρονιά.. Αυτές οι δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν και ενόψει της οργάνωσης του πιλοτικού σχεδιασμού των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της παράλληλης αναπόφευκτης εξ αποστάσεως ενημέρωσης. Ευτυχώς, εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί υπάρχουν πάντα για να διασώσουν την τιμή των περιφερειακών σχολείων που αγωνίζονται σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες να υλοποιήσουν, στο μέτρο του δυνατού, το όραμά τους.

Η επιπλέον δυσχέρεια της συγκυρίας της πανδημίας Covid επέφερε αναπόφευκτα περιορισμό στις δράσεις μας και στον τρόπο υλοποίησής τους στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, αλλά έδωσε και ένα επιπλέον ζωντανό παράδειγμα για την αναγκαιότητα διερεύνησης, αξιοποίησης και ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μας.

Το σποτάκι των μαθητών βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://youtu.be/W3b4V_-hejw

 

Συνέντευξη της εκπαιδευτικού Βασιλική Προκοπίου για τη Δράσης FluffyShelter

(η συνέντευξη είναι στο 1:08:16)

==========================================================