Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

Α1: ΑΡΚΑΔΗ ΕΛΕΝΗ

Α2: ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

Α3: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Β1: ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ

Β2: ΝΤΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Β3: ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Γ1: ΠΑΡΙΣΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Γ2: ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ3: ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ