Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωράριο μαθημάτων

1η ώρα    8:15

2η ώρα    9:05

3η ώρα    9:55

4η ώρα   10:45

5η ώρα   11:35

6η ώρα   12:20

7η ώρα   13:05

 

Ώρες ανά μάθημα την εβδομάδα

 

Α ΤΑΞΗ

  1. Θρησκευτικά: 2
  2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μετάφραση): 2
  3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3
  4. Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2
  5. Νέα Ελληνική Γραμματεία (Λογοτεχνία): 2
  6. Ιστορία: 2
  7. Μαθηματικά: 4
  8. Αγγλικά: 2
  9. Β' Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά): 2
  10. Γεωγραφία: 2
  11. Φυσική: 1
  12. Βιολογία: 2
  13. Φυσική Αγωγή: 2
  14. Οικιακή Οικονομία: 2
  15. Καλλιτεχνικά: 1
  16. Πληροφορική: 1
  17. Τεχνολογία: 1
  18. Μουσική: 1
  19. Project: 1

 

Σύνολο ωρών: 35

 

Β ΤΑΞΗ

  1. Θρησκευτικά: 2
  2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μετάφραση): 2
  3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3 
  4. Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2 
  5. Νέα Ελληνική Γραμματεία (Λογοτεχνία): 2
  6. Ιστορία: 2
  7. Μαθηματικά: 4
  8. Φυσική: 2 
  9. Χημεία: 1 
  10. Βιολογία: 1
  11. Γεωγραφία: 2
  12. Αγγλικά: 2
  13. Β' Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά): 2
  14. Φυσική Αγωγή: 2
  15. Καλλιτεχνικά: 1
  16. Οικιακή Οικονομία: 1
  17. Πληροφορική: 1
  18. Τεχνολογία: 1
  19. Μουσική: 1
  20. Project: 1

 

Σύνολο ωρών: 35

 

Γ ΤΑΞΗ

  1. Θρησκευτικά: 2
  2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μετάφραση): 2
  3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 3 
  4. Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2 
  5. Νέα Ελληνική Γραμματεία (Λογοτεχνία): 2
  6. Ιστορία: 2
  7. Μαθηματικά: 4
  8. Φυσική: 2 
  9. Χημεία: 1
  10. Βιολογία: 1
  11. Αγγλικά: 2
  12. Β' Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά): 2
  13. Φυσική Αγωγή: 2
  14. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: 2
  15. Καλλιτεχνικά: 1
  16. Πληροφορική: 1
  17. Μουσική: 1
  18. Τεχνολογία: 1
  19. Project: 2

 

Σύνολο ωρών: 35