Μικρός οδηγός για εκπαιδευτικούς έκδοση 3.2 (13/11/2020)

 

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου σύμφωνα

με το ΦΕΚ 3630/Β/31-8-2020.

"...

Άρθρο πρώτο

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας

Από την έναρξη του σχολικού και εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί και

οι εκπαιδευτές,οι μαθητές, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, το κάθε

είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές,

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης

και μαθητείας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους

τους εσωτερικούς χώρους των ως άνω δομών.

..."Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε για την επιστροφή στο σχολείο!

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ    

Mrs Anna Karabatsoli

Principal

 
Η Διευθύντρια
Άννα Καραμπατσώλη